شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

امير-147

+ زمان آن رسيده که بتوانيم به وسيله وبلاگ هايمان پيام مقاومت مادران و کودکان غزه را به جهانيان برسانيم
ساعت ویکتوریا
امير-147
0 امتیاز
0 برگزیده
40 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
امير-147 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top