حاج رجب محمد زاده 

28 ساله که نتونسته یه لقمه غذا تو دهنش بذاره و با نی غذا می خوره .

صورتش رو زمانی از دست داد که تو یه ظهر سوزان داشت واسه رزمندگان یخ می شکست ، همون موقع یه خمپاره به صورتش خورد و اینطوری شد . 

وقتی می خواد واسه زیارت به حرم امام رضا بره ، بعضی ها با دیدنش فرار میکنن و یا می ترسن 

اون هر بار که می بینه 70 درصد جونش رو داده برای این مملکت و این همه با اون بی مهری میشه ، قلبش می شکنه 

همسرش می گوید : هر بار که کسی از همسرم وحشت می کنه و پا به فرار می گذاره روحیه اون به هم می ریزه

به همین خاطر گاهی تا چند روز از خونه خارج نمی شه و گوشه اتاق می شینه و به پوتین ها و لباس رزمش چشم می دوزه

او 28 سال به سختی نفس می کشه تا من و تو راحت نفس بکشیم .

برای سلامتی جانبازان عزیز دعا کنیم